Uw onderwijsbudget ook optimaal benutten? We vertellen u graag meer! Demo aanvragen

Aantal uren deskundigheidsbevordering gerelateerd aan de omvang van de netto aanstelling.