Uw onderwijsbudget ook optimaal benutten? We vertellen u graag meer! Demo aanvragen

Vak X heeft weinig leerlingen in leerjaar 3 en 4. Men wil de opslag in die leerjaren verlagen. Wat te doen?