Uw onderwijsbudget ook optimaal benutten? We vertellen u graag meer! Demo aanvragen

G2.1.6 Verwerking van afspraken CAO overuren V.O. of compensatie voor verschoven werkzaamheden